Sørkedalsveien 24

Kontorvillaen benyttes som hovedkontor for flere av virksomhetene i Furuholmengruppen.

Eiendommen har vært i Furuholmenfamiliens eie i lang tid. 

  • ca. 1910
  • Oppført
  • 450 kvm
  • Antall utleibare arealer
  • Kontor
  • Type eiendom


Sørkedalsveien 24
0369, Oslo
 

Kontakt

Kjell Ivar Fjellestad

Administrerende direktør

+47 901 55 344 kif@furuholmeneiendom.no