Reitan Eiendom satser på Majorstuen

Reitan Eiendom kjøper 50 prosent av Furuholmen Eiendoms eiendommer på Majorstuen. Sammen danner Reitan og Furuholmen et felles selskap, Major Eiendom, som har ambisjoner om videre vekst gjennom ytterligere oppkjøp.

- Majorstuen er et attraktivt område for oss å investere i. Den gode balansen mellom kontor, bolig, handel og kultur bidrar til at Majorstuen er et pulserende område med et rikt tilbud. Utbyggingen av Fornebubanen og nytt stasjonsområde tror vi bare vil forsterke denne trenden, sier Ingolv Høyland, administrerende direktør i Reitan Eiendom.

Salget gjelder eiendommene Fr. Nansens vei 17/19 (Furuholmengården) og Essendropsgate 3. Begge eiendommene er sentralt på Majorstuen i Oslo. Totalt er det 29.000 kvm eiendomsmasse med ca 70 mill i årlig leieinntekter. Bystyret i Oslo vedtok torsdag 23. juni den endelige utbyggingen av Fornebubanen.

Reitan Eiendom er en av de største private eiendomsbesitterne i Norge, og sentrumseiendommer i Oslo er et av satsingsområdene for selskapet. Satsingen skjer i regi av selskapet Christiania Areal.

- Vi har stor respekt for hva Furuholmen har fått til som eiendomsutvikler og forvalter i Oslo. Furuholmen var en av landets ledende entreprenører i Norge, og har selv bygd begge byggene i transaksjonen. Sammen med Furuholmen skal vi nå ta denne arven videre i vårt felles selskap, Major Eiendom, sier Høyland.

Salget skjer i forbindelse med et generasjonsskifte i Furuholmen Eiendom. Selskapet var før transaksjonen eid 50 prosent av Vidsjå AS (Thor Johan Furuholmen) og 50 prosent av Furuholmeninvest AS (Christian Fredrik Furuholmen og Hans Furuholmen)

I det nye selskapet Major Eiendom vil Reitan Eiendom og Furuholmen eie 50% hver.

- Det har vært en prosess i familien der vi har ønsket et delvis generasjonsskifte, der noen ønsker en mindre eksponering mot eiendom mens andre vil satse videre. Vi har funnet en perfekt partner i Reitan Eiendom, der vi deler felles verdier og tankesett. Vi ser frem imot en offensiv satsing på eiendom sammen med Reitan de neste årene, sier Hans Furuholmen, styreleder i Furuholmen Eiendom.

Det er Furuholmen Eiendom som vil ha ansvar for å forvalte eiendommene videre i det nye selskapet.

- Vi ønsker å videreutvikle og oppgradere disse eiendommene slik at vi er godt posisjonert for den positive utviklingen vi venter på Majorstuen, sier Lars Halvorsen, daglig leder i Major Eiendom.

Eiendomshuset Malling & Co og Arntzen de Besche har bistått som rådgivere i transaksjonen.


Om Reitan Eiendom

Reitan Eiendom er en del av REITAN AS og har sitt hovedsete på Lade Gaard i Trondheim. Virksomheten har en totalbalanse på nesten 35 mrd. og er involvert i over 1,5 mill. kvadratmeter eiendom. Målt etter eierandel er porteføljen på ca. 816.000 kvm.

Reitan Eiendom har tre satsingsområder: Sentrumseiendom i Trondheim, Bergen og Oslo, Logistikk- og Industrieiendom i Skandinavia og Handelseiendom i Skandinavia.

Eiendomsvirksomheten i Trondheim sentrum drives av E C Dahls Eiendom, og visjonen uttrykkes som AiE – «Alt innenfor Elva», i betydningen av at det kun investeres innenfor elveslyngen i Trondheim. Reitan eier og forvalter eiendom i Bergen gjennom VestenFjeldske Eiendom, hvor man har en eierandel på 71 %. Eiendomssatsingen i Oslo er samlet under Christiania Areal. Investeringene i logistikk- og industrieiendom er organisert gjennom RELOG AS, som eies sammen med flere partnere.

Satsingen på handelseiendom i Skandinavia skjer gjennom REBUS Handelseiendom i Norge og Danmark.

www.reitaneiendom.no (ekstern lenke)

 

Om Furuholmen

Furuholmen Eiendom AS eier og forvalter 29 000 kvm kontoreiendom på Majorstuen i Oslo. Selskapet er eid av Vidsjå AS og Furuholmeninvest AS.Furuholmen Eiendomsutvikling AS er en utvikler av eiendom. Selskapet gjennomfører utviklingsprosjekter innen både bolig og næringseiendom og har i dag en portefølje av prosjekter som utvikles i samarbeid med etablerte eiendomsaktører. Selskapet er eid av Storstein AS og ledelsen i selskapet.

www.furuholmeneiendom.no


For ytterligere informasjon kontakt:

Ingolv Høyland, Styreleder Major Eiendom/Reitan Eiendom
Mob: 901 66 000
Epost: ingolv.hoyland@reitaneiendom.no

Hans Furuholmen, styreleder Furuholmen Eiendom
Mob: 917 84 179
Epost: hf@fi-as.no