Furuholmen Eiendom bygger ny kantine i Furuholmengården

Sammen med våre samarbeidspartnere, Scenario Interiørarkitekter, Foodtech og Real Mat, utvikler vi ny resepsjon, kantine og utendørs fellesarealer for våre leietagere. Vi er opptatt av at våre leietagere utvikler seg og vokser i våre kontorlokaler. Som langsiktig eiendomsbesitter ønsker vi derfor kontinuerlig å utvikle våre egne konsepter og tilrettelegge for morgendagens kontorbrukere ved å dyrke frem trivelige fellesarealer, den gode kantinen og fortsette med den gode servicen. Ny kantine og resepsjon skal stå ferdig i juni 2021. Vi gleder oss til å ønske alle eksisterende og nye leietagere velkommen i lyse og trivelige arealer, som innbyr til gode matopplevelser og møter i uformelle omgivelser.